טקס החתונה המתקדם:

בטקס החתונה היהודי מתמצה עיקרון ההמשכיות של עם ישראל - הקמת בית יהודי חדש. במסורת היהודית נתפס קשר הנישואים כדבר מקודש, ההולם את הטבע האנושי. התנועה הרפורמית מאמינה כי התא המשפחתי צריך להיות מבוסס על ערכי שוויון, שותפות ואהבת אמת בין בני הזוג. לפיכך, רגע יצירתו של קשר הנישואים, קרי טקס החופה והקידושין, האמור לשקף את הדרם ויופיים של חיי הנישואים, יביא ערכים אלה לידי ביטוי.

 

טקס חתונה רפורמי של היהדות המתקדמת על הדומה והשונה:

הדומה:

טקס החתונה הרפורמי, מתנהל על פי עקרונות היהדות המתקדמת והינו טקס מסורתי, שקיימים בו כל המרכיבים הדרושים על מנת שהחתונה תהיה הלכתית על כל מנהגיה. החופה מתחתיה נערך טקס הנישואין, היא סמל לבית ולמשפחה שבני הזוג עתידים להקים. הטקס עצמו כולל את ברכות האירוסין, החלפת הטבעות, הקראת הכתובה, שבע הברכות ושבירת הכוס. היהדות המתקדמת מייחסת חשיבות רבה להבנתם של בני הזוג את מהות המרכיבים ההלכתיים והמסורתיים שבטקס.

והשונה:

שני עקרונות מרכזיים מייחדים את טקס החופה המתקדם ומבדילים אותו מהטקס האורתודוקסי:

 

א. שוויון מוחלט בין בני הזוג

שוויון בין המינים הינו ערך יסוד בדרכה של היהדות המתקדמת. טקס החופה האורתודוקסי מנציח את התפיסה הקדומה של קניין - החתן מקדש את הכלה על ידי טבעת ונותן לה את הכתובה שהוא למעשה שטר קניין, ובכך רוכש עליה בעלות. בטקס החופה המתקדם מקדשים בני הזוג אחד את השני. תוקפם ועוצמתם של הקידושים נובעים מתוך הדדיות של האמירות. החלפת הטבעות הופך לסמל של שוויון, שותפות אמת ואהבה. עקרון השוויון בא לידי ביטוי גם בנוסח הכתובה, שהינה הצהרה של בני הזוג אודות מחוייבותם ההדדית.

 

ב. שיתוף בני הזוג בעיצוב הטקס ומסריו:

טקס הנישואים הינו אחד הרגעים החשובים והמיוחדים בחייו של אדם. התנועה הרפורמית מאמינה כי זכותם וחובתם של בני הזוג לגלות מעורבות בעיצוב האמירה, אותה הם אומרים במעמד המשפחה והחברים ביום חתונתם, כך שתשקף נאמנה את אופיים אות אופי הקשר בינם.

 
מבצעים חמים!
אמצעי תשלום